Pecon Eiendomsservice


Vaktmester

Regelmessig ettersyn av Deres eiendommer er viktig for en god totaløkonomi.

Pecon Eiendomsservice har til sin disposisjon den nødvendige kompetanse og utstyr som sikrer trygghet både for Dem selv som eier og Deres leietakere.

 

Telefon: 69 38 19 80
Faks: 69 38 19 81
 
 

post@pecon.as


 

 

Vaktmestertjenester