Pecon Eiendomsservice


Renhold

Vi tilbyr:

  - daglig renhold
  - oppskuring
  - boning
  - tepperens
  - møbelrens
  - gardinvask
  - hovedrengjøring
  - byggrengjøring

        Når det er rent, blir det trivsel!

 
Telefon: 69 38 19 80
Faks: 69 38 19 81
 
  post@pecon.as


 
 


Renhold