Pecon Eiendomsservice


Fasadevask

Jevnlig renhold av Deres fasade forhindrer oksidering. I et klima hvor forurensningen stadig øker, er dette et meget kostnadsreduserende tiltak.

Med vårt utstyr og kompetanse kan vi vaske alle store næringsbygg.

 
Telefon: 69 38 19 80
Faks: 69 38 19 81
 
  post@pecon.as


 
 

 


Fasadevask